Høringer i Slagelse Kommune

Her finder du en liste over aktive høringer i Slagelse Kommune.
Klik på overskrifterne for at se flere oplysninger om den enkelte høring.

Høring Beskrivelse
Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Slagelse Byråd har den 26. oktober 2020 vedtaget at sende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Drikkevandsområde Slagelse med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.
Forslag til lokalplan nr. 1237 - Kontordomicil ved Batterivej i Korsør Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1237
Kommuneplantillæg nr. 55 - Boliger på Fordgrunden forudgående høring Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af et nyt boligområde ved Smedegade
Spildevandsplanen – forslag til tillæg 7 Kloakering af Frølunde Fed Forslaget er i offentlig høring i 8 uger og er et tillæg til Spildevandsplan 2019 for Slagelse Kommune.

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Slagelse Byråd har den 26. oktober 2020 vedtaget at sende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Drikkevandsområde Slagelse med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Læs mere  

Kommuneplantillæg nr. 55 - Boliger på Fordgrunden forudgående høring

Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af et nyt boligområde ved Smedegade

Læs mere  

Spildevandsplanen – forslag til tillæg 7 Kloakering af Frølunde Fed

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger og er et tillæg til Spildevandsplan 2019 for Slagelse Kommune.

Læs mere