Høringer i Slagelse Kommune

Her finder du en liste over aktive høringer i Slagelse Kommune.
Klik på overskrifterne for at se flere oplysninger om den enkelte høring.

Høring Beskrivelse
Forslag til Tillæg 3 til vandforsyningsplanen
Kommuneplan 2022 i fornyet høring
Lokalplan 1261
Lokalplan 1277
Lokalplan 1281
Lokalplan 1282