Høringer i Slagelse Kommune

Her finder du en liste over aktive høringer i Slagelse Kommune.
Klik på overskrifterne for at se flere oplysninger om den enkelte høring.

Høring Beskrivelse
Ansøgning om kystbeskyttelse ved Kongsmarkvej 106, Kirke Stillinge Der er søgt om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ved etablering af skråningsbeskyttelse med stenkastning i en topkote på 2,62 meter DVR90.
Forslag til lokalplan nr. 1253 - Boligbebyggelse i Korsør Bypark Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1253
Forslag til lokalplan nr. 1267 - Dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1267
Kommuneplantillæg - ungdomsboliger hjørnet Marievangsvej/Landsgravvej forudgående høring Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af ungdomsboliger på hjørnet mellem Marievangsvej og Landsgravvej
Nedlæggelse af del af offentligt vejareal ved Elmegårdsvej 15, Boeslunde Fagudvalget for vejområdet i Slagelse Kommune har besluttet, at en del af det offentlige vejareal på Elmegårdsvej, matr. nr. 8dq, Neble By, Boeslunde - planlægges nedlagt som offentligt vejareal, jf. vejlovens § 15.

Ansøgning om kystbeskyttelse ved Kongsmarkvej 106, Kirke Stillinge

Der er søgt om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ved etablering af skråningsbeskyttelse med stenkastning i en topkote på 2,62 meter DVR90.

Læs mere  

Forslag til lokalplan nr. 1253 - Boligbebyggelse i Korsør Bypark

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1253

Læs mere  

Kommuneplantillæg - ungdomsboliger hjørnet Marievangsvej/Landsgravvej forudgående høring

Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af ungdomsboliger på hjørnet mellem Marievangsvej og Landsgravvej

Læs mere  

Nedlæggelse af del af offentligt vejareal ved Elmegårdsvej 15, Boeslunde

Fagudvalget for vejområdet i Slagelse Kommune har besluttet, at en del af det offentlige vejareal på Elmegårdsvej, matr. nr. 8dq, Neble By, Boeslunde - planlægges nedlagt som offentligt vejareal, jf. vejlovens § 15.

Læs mere