Høringer i Slagelse Kommune

Her finder du en liste over aktive høringer i Slagelse Kommune.
Klik på overskrifterne for at se flere oplysninger om den enkelte høring.

Høring Beskrivelse
Anlæggelse af digeanlæg, regulering af vandløb og dræn mm. ved Næsby Strand Slagelse Kommune ønsker på vegne af Næsby Strand Digelag at foretage anlæggelse af digeanlæg, regulering af vandløb og dræn, anlæggelse af nye vandløb samt etablering et nyt pumpeanlæg.
Forannoncering af §16a miljøgodkendelse til Bakkegaard Svineproduktion ApS Bakkegaard Svineproduktion ApS, Agervej 73, 4220 Korsør har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af so- og smågrisebesætningen.
Forslag til lokalplan nr. 1192 - Slagelse Miljøcenter Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1192
Forslag til lokalplan nr. 1211 - Byomdannelsesområde ved Sorøvej Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1211
Forslag til lokalplan nr. 1214 - Sommerhusområde ved Violvej Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1214
Høring af helårsbadebro ved Wormsvej 18, 4220 Korsør Slagelse Kommune har 22. april 2019 modtaget en ansøgning fra Korsør Lystbådehavn A.m.b.A, der ønsker tilladelse til en helårsbadebro.
Restaurering af det offentlige vandløb Øllemoserenden ved Slagelse Slagelse Kommune ønsker at foretage restaurering af det offentlige vandløb Øllemoserenden og har udarbejdet forslag til et restaureringsprojekt.
Restaurering og genslyngning af det private vandløb Skelbæk Slagelse Kommune ønsker at foretage restaurering og genslyngning af det private vandløb Skelbæk ved Slagelse.
Restaureringsprojekt for Vestermose Å Slagelse Kommune ønsker at foretage genopretning og forbedringer af det offentlige vandløb Vestermose Å.
Restaureringsprojekt for det private vandløb Skelbæk Slagelse Kommune ønsker at foretage restaurering og genslyngning af det private vandløb Skelbæk.

Anlæggelse af digeanlæg, regulering af vandløb og dræn mm. ved Næsby Strand

Slagelse Kommune ønsker på vegne af Næsby Strand Digelag at foretage anlæggelse af digeanlæg, regulering af vandløb og dræn, anlæggelse af nye vandløb samt etablering et nyt pumpeanlæg.

Læs mere  

Forannoncering af §16a miljøgodkendelse til Bakkegaard Svineproduktion ApS

Bakkegaard Svineproduktion ApS, Agervej 73, 4220 Korsør har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af so- og smågrisebesætningen.

Læs mere  

Forslag til lokalplan nr. 1192 - Slagelse Miljøcenter

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1192

Læs mere  

Forslag til lokalplan nr. 1214 - Sommerhusområde ved Violvej

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1214

Læs mere  

Høring af helårsbadebro ved Wormsvej 18, 4220 Korsør

Slagelse Kommune har 22. april 2019 modtaget en ansøgning fra Korsør Lystbådehavn A.m.b.A, der ønsker tilladelse til en helårsbadebro.

Læs mere  

Restaurering af det offentlige vandløb Øllemoserenden ved Slagelse

Slagelse Kommune ønsker at foretage restaurering af det offentlige vandløb Øllemoserenden og har udarbejdet forslag til et restaureringsprojekt.

Læs mere  

Restaurering og genslyngning af det private vandløb Skelbæk

Slagelse Kommune ønsker at foretage restaurering og genslyngning af det private vandløb Skelbæk ved Slagelse.

Læs mere  

Restaureringsprojekt for Vestermose Å

Slagelse Kommune ønsker at foretage genopretning og forbedringer af det offentlige vandløb Vestermose Å.

Læs mere  

Restaureringsprojekt for det private vandløb Skelbæk

Slagelse Kommune ønsker at foretage restaurering og genslyngning af det private vandløb Skelbæk.

Læs mere