Høringer i Slagelse Kommune

Her finder du en liste over aktive høringer i Slagelse Kommune.
Klik på overskrifterne for at se flere oplysninger om den enkelte høring.

Høring Beskrivelse
Ændring for afbrænding af haveaffald i Regulativ for husholdningsaffald I det gældende Regulativ for husholdningsaffald er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone. Det er ikke længere tilladt ifølge affaldsbekendtgørelsen.
Forslag til lokalplan nr. 1228 - Etageboliger ved Bjergbygade, Slagelse Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1228
Forslag til lokalplan nr. 1252 - Boliger ved Toften Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1252
Forslag til lokalplan nr. 1260 - Boliger ved Smedegade 41 Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1260
Forslag til lokalplan nr. 1262 - Materialeplads ved Slagelse Landevej, Korsør Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1262
Forslag til lokalplan nr. 1269 - Byudvikling i Ringparken vest i Slagelse Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1269
Forslag til lokalplan nr. 306A - Bevaringsplan for Slots Bjergby Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 306A
Forslag til tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse-drikkevandsområdet Slagelse Byråd har 20. juni 2022 besluttet at sende forslag til tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse-drikkevandsområdet med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.
Kommuneplantillæg - Planlægning af dagligvarebutik på Ndr. Ringgade 83 forudgående høring Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af ny dagligvarebutik ved Ndr. Ringgade, Slagelse øst
Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af Lungrenden Slagelse Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Lungrenden på strækningen som løber igennem Flakkebjerg.

Ændring for afbrænding af haveaffald i Regulativ for husholdningsaffald

I det gældende Regulativ for husholdningsaffald er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone. Det er ikke længere tilladt ifølge affaldsbekendtgørelsen.

Læs mere  

Forslag til lokalplan nr. 1252 - Boliger ved Toften

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1252

Læs mere  

Forslag til lokalplan nr. 1260 - Boliger ved Smedegade 41

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1260

Læs mere  

Forslag til lokalplan nr. 306A - Bevaringsplan for Slots Bjergby

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 306A

Læs mere  

Forslag til tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse-drikkevandsområdet

Slagelse Byråd har 20. juni 2022 besluttet at sende forslag til tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse-drikkevandsområdet med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Læs mere  

Kommuneplantillæg - Planlægning af dagligvarebutik på Ndr. Ringgade 83 forudgående høring

Slagelse Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning af ny dagligvarebutik ved Ndr. Ringgade, Slagelse øst

Læs mere  

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af Lungrenden

Slagelse Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Lungrenden på strækningen som løber igennem Flakkebjerg.

Læs mere