Ændringer i den kollektive trafik i Stillinge-skoledistriktet

”Stillinge-bussen” er et etårigt forsøgsprojekt for den kollektive trafik. Det går ud på at dække området ind med kommunale busser, som skal være til gavn for flere målgrupper i lokalområdet.

Hvad skal Stillinge-bussen gøre?

Stillinge-bussen er tænkt som åben borgerbus og skal køre som forsøgsordning fra næste køreplanskift. Formålet med bussen er, at der oprettes en lokal buslinje, der dækker flere transportbehov end de nuværende buslinjer.

Stillinge-bussen vil kunne opfylde flere transportformål, bl.a.:

 • Den daglige skoletransport til Stillinge skole
 • De daglige indkøbsture – også hvis du vil handle i Slagelse
 • Turistrelaterede kørsler – til fx stranden eller restauranter ved Stillinge Strand
 • Besøgsture til fx familie og venner
 • Kørsel til sportsforeninger

Bussen vil fremme hele lokalområdet og binde oplandet bedre sammen. Området vil kunne bruges mere aktivt til gavn for Stillingeskolen, sportsforeninger, butikker og spisesteder.

Bussen vil også knytte Stillinge-området bedre sammen med Slagelse by og dermed fremme borgernes adgang til en række vigtige funktioner og serviceydelser, der ikke findes i Stillinge og omegnen.

Ruteforslag ud fra borgerinddragelse

Ved planlægning af buslinjen har kommunen holdt to borgermøder, hvor borgerne bl.a. skulle tage stilling til serviceniveauet og betjeningsomfanget for Stillinge-bussen.

Der kom mange forslag på møderne, som er kogt sammen til et ruteforslag:

Hvilke ændringer er der i forhold til i dag?

Erhvervs- og Teknikudvalget i Slagelse Kommune har det overordnede ansvar for den kollektive trafik og arbejder på at gøre bustrafik så billig som muligt for kommunens borgere, fordi man mener, at dyre busbilletter kan modvirke borgernes aktivitet og deltagelse i lokalområdet.

Derfor vil Stillinge- bussen være gratis for alle borgere. Billet til en bustur med Stillinge-bussen vil altså ikke koste noget.

For at skabe økonomisk råderum til bussen skal busserne 438, 439 og 491 afbestilles fra 2020, da de er meget omkostningstunge i kommunens busbudget. Disse busser er såkaldte åbne skolebuslinjer, som transporterer mange skolebørn fra Stillinge skole i myldretiderne. Dog er der mange huller i køreplanen midt på dagen, og der er konstateret mange tomkørsler, som formentlig skyldes, at busserne ikke kan imødekomme de øvrige transportbehov i lokalområdet.

Samme service til Stillinge skole som i dag

Stillinge-bussen vil sikre børn på Stillinge skole samme serviceniveau som i dag. Der vil være syv afgange om dagen, som ligger indenfor skoletiderne.

Bussen vil også tage højde for Trelleborg Friskoles elever, som hovedsageligt kommer fra Slagelse. Enkelte børn vil dog komme til at mangle bussen, men Slagelse Kommune er i dialog med forældre og skole om løsninger, som dækker deres transportbehov.

Kørsel i to retninger morgen og eftermiddag

Bussen vil køre i faste minuttal. For at sikre korte transporttider vil bussen køre i to retninger morgen og eftermiddag.

De øvrige afgange vil bussen køre mod uret:

Slagelse station mod nord til Havrebjerg – Bildsø – Stillinge – Stillinge Strand – Hejninge – Slagelse station.

Kommentarer

Kommentarer og bemærkninger til den nye borgerbus skal sendes senest 5. september til:

eller med post til Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om borgerbusserne i Stillinge-området, er du velkommen til at kontakte:

 • Formand for Erhvervs- og Teknikudvalget, Villum Christensen
  Tlf. 61 62 58 68
 • Projektleder Oliver Klanert, Natur, Vej og Trafik i Slagelse Kommune
  Tlf. 58 57 95 48

Høringsfrist 5. september 2019

Annonceret 13. august 2019.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen