Ansøgning om miljøgodkendelse til RGS Nordic A/S

Slagelse Kommune, Dahlsvej 3, 4220 Korsør har modtaget en ansøgning fra RGS Nordic A/S, Industrimærsken 1 og 2, 4241 Vemmelev om udvidelse af behandlingsarealet på matriklerne 10ad og 5g Forlev By.

Kommentarer

Du har mulighed for at kommentere på ansøgningen indtil fristen udløber. Det gør du ved at skrive til: 

Er du interesseret i at få tilsendt udkast til afgørelsen, når dette foreligger, bedes du skrive til os senest 20. december 2019. Du vil indenfor en periode på 2 uger have mulighed for at kommentere udkastet.

Høringsfrist 20. december 2019

Annonceret 22. november 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen