Dispensation til gennemgravning af Ellebæk/Pibergrøft

Energinet har tidligere ansøgt om og fået dispensation til krydsning af Ellebæk/Pibergrøft (bilag 1), men anlægsarbejdet har vist sig uforeneligt med det stillede vilkår for krydsningsperioden 1. september-31. oktober, og der er derfor sendt en ny ansøgning.

Udkast til dispensation efter naturbeskyttelsesloven §3 og bilag fremlægges derfor i offentlig høring i fire uger.

Dokumenter i høring

  1. Udkast til dispensation efter naturbeskyttelsesloven for Ellebæk/Pibergrøft (pdf - nyt vindue)
  2. Ansøgning om dispensation efter NBL §3 (pdf - nyt vindue)
  3. Bilag 1 Oprindelig ansøgning (pdf - nyt vindue)
  4. Bilag 2 Anlægsbeskrivelse for Baltic Pipe (pdf - nyt vindue)
  5. Bilag 3 Miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe (nyt vindue)

Kommentarer

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Bemærkningerne skal sendes til:

eller Slagelse Kommune, Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, att.: Jannick Balduin Berg Madsen.

Høringsfrist 10. marts 2020

Annonceret 11. februar 2020.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen