Ekspropriation til udvidelse af Slagelse Landevej

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Tidspunkt for åstedsforretning

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 30. juni 2021 kl. 15 for ejendommen matr.nr. 11a Hulby By, Tårnborg. 

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet. 

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendom er indvarslet ved særskilt brev. 

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside i tidsrummet fra den 2. juni 2021 til den 28. juli 2021.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til Slagelse Kommune, Christian Schou Rasmussen, på telefon 21 29 06 99 eller

Høringsfrist 28. juli 2021

Annonceret 2. juni 2021.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen