Forslag til bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan

Forslaget til bæredygtighedsstrategi og den tilhørende handlingsplan er i offentlig høring i perioden fra 25. juni 2020 til 31. oktober 2020.

Strategiens indhold

Bæredygtighedsstrategien og den tilhørende handlingsplan er udarbejdet for at sætte en retning for og prioritere Slagelse Kommunes nye indsatser for bæredygtig udvikling  i de kommende år.

Strategien og den tilhørende handlingsplan indeholder indsatser og konkrete handlinger inden for temaerne: Klima, biodiversitet og ressourcer og cirkulær økonomi.

Bæredygtighedsstrategien er udarbejdet i henhold til planloven.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til forslaget skal sendes til

Høringsfrist 31. oktober 2020

Annonceret 25. juni 2020.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen