Forslag til Børne- og Ungepolitik

Er du forælder, eller har du en særlig interesse for det lokale børne- og ungeområde? Så har du nu mulighed for at præge den kommende Børne- og Ungepolitik.

Politikken sætter rammen for arbejdet med og omkring alle børn og unge i kommunes dagtilbud, skoler, klubber og andre indsatser.

Udkastet er blevet til på baggrund af en inddragende proces, hvor en række interessenter har deltaget:

  • Fokusgruppeinterviews med ca. 50 børn og unge i alderen 5-18 år om en god dag og et godt børne/ungeliv
  • Spørgeskemaundersøgelse til en række bestyrelsesformænd i dagtilbud og skoler om det gode børne- og ungeliv
  • Kvalificering af inputtene på en workshop for ca. 45 børn og unge i alderen 5-18 år og Børne- og Ungeudvalget
  • Definition og prioritering af politikkens indhold på en workshop for Børne- og Ungeudvalget, medarbejdere, forældre, elever og andre interessenter
  • Udformning af udkast til politik i en lille arbejdsgruppe med interesserede parter (tre elever og en repræsentant fra Danmarks Lærerforening)

Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres møde den 11. november at sende et udkast til en ny Børne- og Ungepolitik i høring i bestyrelser, foreninger, elevråd, børnegrupper og medarbejderudvalg samt i offentlig høring.

Du har mulighed for at indsende et høringssvar frem til den 8. december. Du skal sende dit høringssvar til 

 Se udkast her:Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen