Forslag til et kystbeskyttelsesprojekt for Område 3

Projektet skal sikre Område 3 mod oversvømmelse fra havet. Området ligger i Korsør og omfatter kvarteret mellem Strandvej og Revvej.

Kystbeskyttelsesprojektet behandles i henhold til kystbeskyttelsesloven.

Slagelse Kommune har udarbejdet et projekt for området.

Projektet, bidragsfordelingen og vedtægt for digelaget har tidligere være i høring i 2018 og 2019.

I forbindelse med høringerne og udarbejdelse af en ansøgning om tilladelse til projektet, er der sket flere ændringer, som vi vurderer, kræver fornyet høring.

Projektet fremlægges derfor i fire ugers høring.

Høringsmateriale

Bemærkninger eller spørgsmål

Har du spørgsmål eller bemærkninger, skal du skrive til:

eller Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Høringsfrist 19. marts 2021

Annonceret 19. februar 2021.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen