Forslag til lokalplan nr. 1214 - Sommerhusområde ved Violvej

I byrådet har vi den 24. juni 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1214 – Sommerhuse ved Violvej 2A, ved Bildsø Strand i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?  

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Violvej 2A, der planlægges for 9 sommerhusgrunde der indpasses til det eksisterende sommerhusområde.Sommerhusejendommene udformes omkring en privat fællesvej, der tilsluttes Violvej, der har vejadgang til Drøsselbjergvej. 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på anmodning fra Skel.dk på vegne af ejer Jess A Ejendomme, Ndr. Ringgade 1, 4200 Slagelse.  

Formålet med en ny lokalplan er at lade ejendommen overgå til sommerhusformål. Lokalplanen skal på den baggrund sikre, at fremtidige sommerhuse, tilbygninger og udhuse består af facader, der opføres i træ og fremstår ubehandlet eller malet i mørke dæmpede farver.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 28. juni 2019 til den 26. august 2019.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 26. august 2019.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Bibliotek, lokale 1, Stenstuegade 3, Slagelse

  • 2. juli 2019 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 2. juli kl. 12.00

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 28. juni 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 95 49 eller

Høringsfrist 26. august 2019

Annonceret 28. juni 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen