Høring af badebro ved Frølunde Fed

Grundejerforeningen Frølunde Fed fik 5. oktober 2017 tilladelse til en 20 meter lang bade- og kajakbro ved matr. nr. 49gx Frølunde by, Tårnborg, ca. 35 meter fra skellet til matr. nr. 49gv, Frølunde by, Tårnborg.

Grundejerforeningen ønsker derfor at forlænge den 20 meter lange badebro med 5 meter i begge ender, så den samlede længde bliver 30 meter.

Forlængelsen udføres i træ og galvaniseret stål ligesom den eksisterende badebro. Badebroen er 1,6 meter bred med rækværk i den ene side. I forbindelse med badebroen er der en kajakbro på 0,4 x 5 meter.

Ansøgningen og udkast til tilladelse sendes i 4 ugers offentlig høring.

Kommentarer og bemærkninger

Kommentarer skal sendes til:

Høringsfrist 20. september 2019

Annonceret 23. august 2019.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen