Kommuneplantillæg nr. 35 - Omdannelse fra erhverv til boliger Strudsbergsvej 8 - forudgående høring

Slagelse Kommune indkalder hermed idéer og forslag til den kommende planlægning af omdannelse af erhverv til rækkehus boliger på Strudsbergsvej 8. Denne foroffentlighedsfase vedrører forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse på Strudsbergsvej og et nyt lokalplanforslag.

  • Foroffentlighedsfasen forløber fra den 4. september 2019 til den 2. oktober 2019.

Kommuneplantillægget kommer til at omfatte det område, som ses på kortet. 

Anledningen til, at der udarbejdes et Kommuneplantillæg og en lokalplan, er at grundejer ønsker at opføre 5 boliger på grunden, hvor der i dag er et autoværksted, som forudsættes nedrevet. 

I denne forbindelse vil ejendommen overgå fra erhvervsformål til boligformål.

Idéer til planlægningen

Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.
Det kan være idéer til:

  • hvordan området skal fremstå og disponeres,
  • hvordan området skal fremstå og tilpasses eksisterende bebyggelse i nærområdet,

  • hvordan området skal forbindes til nærområder med vej og sti,

eller noget helt andet.

Har du en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning for området, så skal du sende det til: 

eller til Center for Miljø, Plan og Teknik - Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse inden den 2. oktober 2019.

Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, herunder også dit navn og din adresse.

Planprocessen

Der er tale om et mindre kommuneplantillæg, som bliver tilknyttet lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget tilvejebringes med henblik på at skabe de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplantillægget med ca. 2300 m2 omfatter i dag et autoværksted. 

Inden udarbejdelsen af kommuneplantillæget, skal Slagelse Kommune, iht. planlovens § 23c, indbyde offentligheden til at fremsende idéer, forslag og bemærkninger til den forestående planlægning, også kaldet foroffentlighedsfasen. 

Når foroffentlighedsfasen er afsluttet, udarbejder Slagelse Kommune et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i op til 8 ugers offentlig høring, hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt

Høringsfrist 2. oktober 2019

Annonceret 4. september 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen