Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Frankerupvej 96, 4200 Slagelse

I henhold til lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Kulturmiljøer § 18 kan der ikke gives tilladelse til at rive bevaringsværdige bygninger ned, før nedrivningen er offentligt bekendtgjort.

Ladebygningen (bygning 2) ønskes nedrevet fordi bygningen er i meget dårlig stand, laden står delvis uden tag. Bygningen er en del af tre sammenbyggede bygninger, der alle ønskes revet ned.

Murværket er revnet flere steder, der gror træer op igennem bygningerne, og flere steder er tagene allerede faldet sammen. Den samlede vurdering er, at det ikke længere er rentabelt at vedligeholde eller renovere bygningen.

Enhver, som har interesse heri, kan fremkommer med indsigelser til nedrivningen. Eventuelle indsigelser skal sendes til Slagelse Kommune på

eller adressen Miljø, Plan og Teknik Dahlsvej 3, 4220 Korsør

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.

Høringsfrist 12. august 2020

Annonceret 15. juli 2020.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen