Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Mindeshovedvej 31

I henhold til lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Kulturmiljøer § 18 kan der ikke gives tilladelse til at rive bevaringsværdige bygninger ned, før nedrivningen er offentligt bekendtgjort.

Ejendommen ønskes nedrevet grundet bygningernes tilstand og at de ikke er sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarlige. Bygningernes tilstand gør, at renovering ikke er mulig hverken byggeteknisk eller økonomisk.

Enhver, som har interesse heri, kan fremkommer med indsigelser til nedrivningen. Eventuelle indsigelser skal sendes til Slagelse Kommune på:

eller adressen Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør inden høringsfristens udløb.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.

Høringsfrist 12. april 2021

Annonceret 15. marts 2021.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen