Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Teglværksvej 10, Skælskør

I henhold til lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Kulturmiljøer § 18 kan der ikke gives tilladelse til at rive bevaringsværdige bygninger ned, før nedrivningen er offentligt bekendtgjort.

Ejendommen er hovedbygningen på tidligere Tystofte Forsøgsstation, nu Tystoftefonden.
Ved samling af aktiviteterne i det nye kompleks fra 2018/2019 har det vist sig, af der ikke længere er behov for den gl. hovedbygning, der har stor driftsomkostninger og manglende funktionalitet. Derfor søges der  tilladelse til at nedlægge og fjerne den gamle bygning.

Den samlede vurdering er, at det ikke længere er rentabelt at vedligeholde eller renovere bygningen.

Enhver, som har interesse heri, kan fremkommer med indsigelser til nedrivningen. Eventuelle indsigelser skal sendes til Slagelse Kommune på

eller adressen Slagelse Kommune, Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.

Høringsfrist 27. september 2019

Annonceret 30. august 2019.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen