Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Teglværksvej 30, Skælskør

I henhold til lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Kulturmiljøer § 18 kan der ikke gives tilladelse til at rive bevaringsværdige bygninger ned, før nedrivningen er offentligt bekendtgjort.

Ejendommen er en sammenbygget landejendom. Den ønskes nedrevet på grund af forfald. Bygningens hovedkonstruktioner, såvel gulv som tag/loft står foran en total renovering og efterfølgende nye vægkonstruktioner og installationer.

Den samlede vurdering er, at det ikke længere er rentabelt at vedligeholde eller renovere bygningen.

Enhver, som har interesse heri, kan fremkommer med indsigelser til nedrivningen. Eventuelle indsigelser skal sendes til Slagelse Kommune på

eller adressen Slagelse Kommune, Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.

Høringsfrist 27. september 2019

Annonceret 30. august 2019.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen