Restaurering af det offentlige vandløb Øllemoserenden

Vi har udarbejdet et forslag til et restaureringsprojekt.

Projektet kræver en godkendelse efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Et udkast til en godkendelse efter vandløbsloven er i høring i perioden 8. juli – 2. september 2019.

Et udkast til godkendelse efter naturbeskyttelsesloven og projektbeskrivelsen (denne høring) har derfor samme slutdato, for at undgå forvirring om høringsfristerne.

Høringsmateriale

Kommentarer

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse. Bemærkningerne skal sendes til:

eller Slagelse Kommune, Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, att.: Jannick B. B. Madsen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Jannick B. B. Madsen,
e-mail: jannm@slagelse.dk, tlf. 58 57 34 31.

Høringsfrist 2. september 2019

Annonceret 31. juli 2019.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen