Restaurering af det offentlige vandløb Øllemoserenden ved Slagelse

Projektet kræver en godkendelse efter vandløbsloven. Et udkast til godkendelse efter vandløbsloven og projektbeskrivelsen fremlægges derfor i høring.

Høringsmateriale

Kommentarer

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse. Bemærkningerne skal sendes til:

eller Slagelse Kommune, Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, att.: Nina Riemer Johansson.

Har du spørgsmål til selve projektet, er du velkommen til at kontakte Jannick B. B. Madsen på tlf. 58 57 34 31 eller jannm@slagelse.dk

Høringsfrist 2. september 2019

Annonceret 8. juli 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen