Rørlægning af privat vandløb ved Japanvej/Asienvej i Slagelse

Rørlægning af vandløb kræver en tilladelse efter vandløbslovens §§ 16 og 17. Et udkast til en tilladelse fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Bemærkninger

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Bemærkninger skal sendes til:

eller til Slagelse Kommune, Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, att.: Nina Riemer Johansson.

Høringsfrist 10. marts 2020

Annonceret 11. februar 2020.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen