Skovrejsning i Skalsbjerg – tilladelse til åbning og sløjfning af dræn

Skovrejsningen vil medføre, at to lokale dræn på arealet vil miste deres funktion over tid, og derfor sløjfes de.

For fremadrettet at sikre afvandingen af naboarealerne åbnes en strækning dræn, således at der i stedet etableres en åben grøft.

Udkast til afgørelse i henhold til vandløbslovens §§ 16 og 17 som er nærmere udmøntet i kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v., fremlægges derfor i offentlig høring.

Dokumenter i høring

Bemærkninger

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Bemærkningerne skal sendes til

Høringsfrist 13. august 2020

Annonceret 16. juli 2020.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen