Sløjfning af stenkastning og høfde ved Tude Ås munding

Slagelse Kommune ønsker at tilpasse regulativet for det offentlige vandløb Tude Ås udmunding i Musholmbugten. Regulativet tilrettes, så det stemmer overens med de faktiske forhold i vandløbet. 

Det er vurderet, at sløjfningen vil kræve en tilladelse efter vandløbsloven §16 og §17 samt §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Udkastet til en tilladelse fremlægges nu i 4 ugers offentlig høring.

Bemærkninger

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Bemærkninger skal sendes til:

eller til Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør inden høringsfristens udløb.

 

Høringsfrist 21. april 2021

Annonceret 24. marts 2021.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen