Spildevandsplanen - forslag til tillæg 4, Hejninge og Næsby ved Stranden

Spildevandsplan 2019 er en rammeplan for arbejdet med spildevand og beskriver, hvor og hvornår der skal ske noget i et område.

Tillæg 4 skal være med til at beskrive, hvad der skal ske i kloakeringsprojektet i Hejninge og Næsby ved Stranden, 4200 Slagelse.

Høringssvar

Ændringer eller indsigelser til planforslaget skal være skriftlige og være modtaget hos Slagelse Kommune senest ved høringsfristens udløb. Send høringssvaret til:

Høringsfrist 10. marts 2020

Annonceret 14. januar 2020 


Hvad siger miljøvurderingen?

Slagelse Kommune har jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af tillæg 4 til spildevandsplan 2019. Kommunen vurderer, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen.

Retlige klager over afgørelsen om miljøvurderingspligt kan inden 4 uger skriftligt påklages til Planklagenævnet.

En retlig klage kan være, om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

Sådan klager du

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet via den digitale klageportal: 

Klagefristens udløber 11. februar 2020

Annonceret 14. januar 2020 Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen