Spildevandsplanen – forslag til tillæg 6, Slagelse, Boeslunde og Skælskør

Spildevandsplan 2019 er en rammeplan for arbejdet med spildevand og beskriver, hvor og hvornår der skal ske noget i et område.

Tillæg 6 skal være med til at beskrive, hvad der skal ske med 9 ejendomme fordelt i Slagelse, Boeslunde og Skælskør.

Hvad siger miljøvurderingen?

Slagelse Kommune har jf. Miljøvurderingsloven foretaget en screening af tillæg 6 til Spildevandsplan 2019. Kommunen vurderer, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen.

Retlige klager over afgørelsen om miljøvurderingspligt kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En retlig klage kan være, om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

Høringssvar

Ændringer eller indsigelser til planforslaget skal være skriftlige og være modtaget hos Slagelse Kommune senest ved høringsfristens udløb.

Send høringssvaret til:

Høringsfrist 5. august 2020

Annonceret 10. juni 2020.


Afgørelse om ikke VVM-pligt

Slagelse Kommune har vurderet, at projektet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet jf. Miljøvurderingsloven § 21.

Sådan klager du

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal:

Klagefrist 8. juli 2020

Annonceret 10. juni 2020.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen