Lokalplaner i Slagelse Kommune

Her kan du finde byplanvedtægter/lokalplaner i Slagelse Kommune, som er blevet vedtaget.

Hvad er en Lokalplan?

Lokalplan er en slags plan, som Slagelse Byråd laver for anvendelsen af et område. I en lokalplan kan - og i nogle tilfælde skal - byrådet fastsætte bindende beslutninger for et bestemt afgrænset område. En lokalplan kunne eksempelvis sætte regler for at der ikke skal bygges et højhus midt ude på landet uden for Kirke Stillinge.

Plannr. Navn på lokalplan Årstal
126 Uddannelsesområde ved Valbyvej/ Elmedalsvej 1988
73 Butik/service Smidstrupvej 1991
109 Erhvervsområde vest for Jernbjerg 1988
tillæg 1 til 58 For landsbyen Gryderup 1992
42 Nyttehaver Maglebyvej 1987
47 Lokalplan nr. 47. Helms Skole, udvidelse. 1988
50 Lokalplan nr. 50. Bondesbjerggrunden, boligområde. 1988
tillæg 2 til 56 Søndre mole mv 2006
177 Tæt/lav bebyggelse ved Skovvænget i østbyen 1996
138 1-3 Nye boliger ved Engtoften 2006
272 Boligområde i Europaparken. 2007
273 Boligområde ved Skolevej/ Grøn ring. 2007
139 Lille Egede Friskole 2006
Tillæg nr. 1 til lokalplan 62 Bevaring af Skælskør Bymidte 2006
138 Rønne Allé 18, boligbebyggelse 2006
131 Halsskov Havn - Kanalbyen 2006
132 Halsskov Havn - Husbådsbyen 2006
133 Halsskov Havn - Udsigtsbyen 2006
129(2) Biogasanlæg ved Vemmeløse 2007
86 Sommerhusområder ved Bisserup 2007
133A Halsskov Havn Udsigtsbyen 2007
127 Korsør Lystbådehavn 2006
270 Tæt/lav bebyggelse ved Gadekærsvej. 2006
1004 Boligbebyggelse på Lilleøbakken Korsør by 2007
1002 det gamle bibliotek og omkringliggende Ældre byområde Skælskør by 2007
1001 Boligområdet "Pomonavænget" øst for Guldagergård Bypark - Skælskør 2007
1006 Boligområdet "Græsvænget" - Øst for Konge-Åsen i Skælskør 2007
1003 Institutionsområde og grønt område ved Hulby Møllegård 2007
1016 Antvorskov center- og erhvervsområde 2008
1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø 2008
1024 Vejadgang til Ladebovej, Skælskør 2008
1029 Boligbebyggelse på Smidstrupvej, Skælskør 2008
1021 Detailhandelsbutik hjørnet Skælskørvej/ Idagårdsvej - Slagelse. 2009
6 Arbejderbo ved Parkvej 1979
311 6 parcelhusgrunde på Byvangen i Slots Bjergby (2. etape) 1999
312 Lokalplan for Skalsbjergområdet 2003
313 Bevarende lokalplan for Sludstrup 2002
117 Erhvervsområde i Vollerup 1999
116 Dobbelthuse på Ørnevej i Dalmose 1999
101 Ørnevej n.v., Dalmose 1979
114 Erhvervsområde syd for Hovedgaden i Dalmose 1995
113 Parkerings- og torveplads ved Hovedgaden i Dalmose 1995
105 Område til offentlige formål i Dalmose 1989
17 Område for industri- og produktionsvirksomheder, offentlige formål og skov i Sørbymagle 1999
10 Område til boligbebyggelse i Rosted 1988
9 Område til boligbebyggelse ved Toftevænget og Egebjergvej i Sørbymagle 1988
19 Lokalplanområde til fritids-og boligformål samt offentlige formål ved Kirkerupvej i Sørbymagle 2003
7 Snakagervej 1983
124 Erhvervsområde ved Hovedgaden i Dalmose 2003
118 Boligområde nord for Hovedgaden i Dalmose 2000
209 Bevarende lokalplan for Fårdrup 2005
210 Bevarende lokalplan for Flakkebjerg Stationsby 2005
212 Lokalplan for Flakkebjerg Efterskole 2005
213 Boligområde ved Frankerupvej i Flakkebjerg 2006
2 Lokalplan nr. 2. Kildebakken, børneinstitution. 1978
3 Lokalplan nr. 3. Glasværket, industri på opfyldt areal. 1978
5 Lokalplan nr. 5. Blomsterparken, boligområde. 1979
6 Lokalplan nr. 6. Forlev Stationsby. 1980
8 Lokalplan nr. 8. Dahlsvej, offentlig område. 1979
9 Lokalplan nr. 9. Studevej, transformerstation. 1980
13 Lokalplan nr. 13. Tårnborg Skole. 1981
15 Lokalplan nr. 15. Ørnumvej erhvervsområde. 1981
22 Lokalplan nr. 22. Bragesvej, boligområde. 1982
23 Lokalplan nr. 23. Gasværksvej, varmecentral. 1982
27 Lokalplan nr. 27. Amerikakajen. 1983
34 Lokalplan nr. 34. Teglværksgrunden. 1984
35 Lokalplan nr. 35. Lersøparken, boligområde. 1985
40 Lokalplan nr. 40. Alhøjgrunden, boliger. 1986
79 Lokalplan nr. 79 Skolen ved Noret. 1990
77 Lokalplan nr. 77 Søskæret. 1991
114 Lokalplan nr. 114 Bebyggelse til boinstitution ved Møllebjergvej. 2000
75 Lokalplan nr. 75 Pakko Emballage, Vemmelev. 1990
113 Lokalplan nr. 113 Havne- og erhvervsområde. 2000
56 Lokalplan nr. 56 Smedevej, center og tæt-lav beboelse. 1987
110 Lokalplan nr. 110 Servicecenter ved Storebæltsvej 1998
55 Lokalplan nr. 55 Yderhavnen. 1987
109 Lokalplan nr. 109 Parcelhusgrunde i Frølunde. 1998
54 Lokalplan nr. 54 Tårnborg Parkhotel. 1987
106 Lokalplan nr. 106 Park på baneterræn. 1998
53 Lokalplan nr. 53 Birkemoseskolen. 1987
105 Lokalplan nr. 105 Marinekaserne ved Norvangen/Fjordvænget. 1998
51 Lokalplan nr. 51 Vemmelev, nye erhvervsgrunde. 1987
104 Lokalplan nr. 104 Campingplads ved Halsskov Færgehavn. 1998
103 Lokalplan nr. 103. Opfyldning af færgelejer ved Strandvej. 1997
25 Lokalplan nr. 25 Korsør Havn, Yderhavnen. 1986
101 Lokalplan 101 Nordlig byområde. Musholmparken 1997
100 Lokalplan nr. 100 Havnearkaderne. 1997
83 Lokalplan nr. 83 Kaj 103 - 104. 1995
98 Lokalplan nr. 98 Helms Skole. 1997
82 Lokalplan nr. 82 Restdepot ved Kruusesminde. 1992
96 Lokalplan nr. 96 Børnestitution ved Lilleskovvej. 1996
45 Lokalplan nr. 45. Ørnumvej, rekreativt område/fyldplads. 1987
92 Lokalplan nr. 92 Bådforeningerne Lilleø¸ og Magleø. 1999
91 Lokalplan nr. 91 Boligbebyggelse på Bondesbjerggrunden. 1994
90 Lokalplan nr. 90 Tårnborgvej Øst. 1994
89 Lokalplan nr. 89 Institutions- og boliger ved Jens Baggesens Gade. 1994
30 Lokalplan nr. 30 Ungdomsboliger m.v. Revvej 11 1983
b9 Byplanvedtægt nr. 9 Boligområde ved Halsskovvej/Birkemosevej. 1975
85 Lokalplan nr. 85 Forlev Losseplads. 1993
b8 Byplanvedtægt nr. 8 Grevens Træer 1976
74 Lokalplan nr. 74 Ny banegård med forplads. 1992
73 Lokalplan nr. 73 Boligområde ved Storebæltsvej 1989
b6 Byplanvedtægt nr 6 Boligområde ved Grønager. 1972
72 Lokalplan nr. 72 Storebælts Erhvervspark 1989
b3 Byplanvedtægt nr. 3 Tyreengen 1969
69 Lokalplan nr. 69 Børneinstitution og butik ved Skovparken 1989
b2 Byplanvedtægt nr. 2 Grevsensgade 1962
68 Lokalplan nr. 68 Siloanlæg m.v. ved Kulgårdsvej 1989
67 Lokalplan nr. 67 Område til offentligt formål ved Tjærebyvej 1989
112 Lokalplan nr. 112 erhvervsområde ved Tårnborgvej 2001
116 Lokalplan nr. 116.Messecenter ved Storebæltsvej 2001
64 Lokalplan nr. 64 Regionalt erhvervsområde ved Borgergade 1989
63 Lokalplan nr. 63 Erhvervsområde nord for Ørnumvej 1989
117 Lokalplan nr. 117 Vejsgårdparken, boligområde i Vemmelev 2002
61 Lokalplan nr. 61 Regionalt erhvervsområde i Vemmelev 1988
99 Lokalplan nr. 99 Svenstrup Strandhuse 2002
60 Lokalplan nr. 60 Teglværkssøen, betonfabrik. 1988
119 Lokalplan nr 119 Boliger i Korsør Havn ved Strandvej 2002
179 Renovering af Danica-ejendommen Ndr. Stationsvej 2002
120 Lokalplan 120. Tæt-lav boligbebyggelse ved Grevens Træer 2002
181 Midtbycenter på Alliancegrunden 1996
121 Lokalplan nr. 121 Boliger ved Halsskov Tværvej 2003
182 Servicestation ved Næstvedvej 1998
123 Lokalplan nr. 123 Boliger på Halsskovvej 76-80 2003
183 Feriekoloni ved Næsby Strand 1997
184 Parcelhusområde ved Skolevej 1997
135 Erhvervs- og detailhandelsområde nord for Motalavej 2006
187 Parcelhusområde ved Lyøvej 1997
134 Lokalplan nr. 134 Vejsgårdparken - Nord, boligområde 2006
189 Tæt/lav bebyggelse ved Bildsøvej i Kr. Stillinge 1997
190 Byfornyelsesområde Løvegadekaréen 1998
191 Trykkeri ved Skovsø 1997
130 Lokalplan nr. 130 Rødhøjvej boligområde 2005
192 Erhvervsområde ved Pilegårdsvej 1998
122 Lokalplan nr. 122 Golfbane 2005
136 Institutionsområde Skovvej 2006
43 Labofa 1988
1 Kvarteret omkring Sct. Mikkels Kirke 1944
12 Administrationsbygningen 1979
2A Ændring af byplanvedtægt nr. 2 1961
52 Boliger mellem Carl Medingsvej og Heilmannsvej 1989
4A Ændring af byplanvedtægt for Stenstuegadekvarteret 1968
62 Bevarende rammeplan Skælskør By 1991
74 Bebyggelse på Casinogrunden 1984
56 Havneområdet 1989
8 Byplanvedtægt for et område mellem Bredegade, Bjergbygade og Bag Klostret 1975
31 Mellem Noret og Hesselhaven 1986
10 Byplanvedtægt for et område ved St. Kongsmark Strand 1975
76 Boligområde ved Bjergbygade 1984
29 Hesselhaven 1984
77 Tæt/lav bebyggelse i Kr. Stillinge 1985
B6 Klyngehuse Sorøvej 1977
78 Område ved H.P. Hansens Plads 1985
B5 Udstykningen ved Troldhøj 1978
15 Rækkehusbebyggelse ved Sønder Ås 1978
80 Tæt/lav bebyggelse ved Strandvejen 1984
18 Beskyttede boliger ved plejehjem 1981
16 Parcelhusområde ved Afrikavej og Amerikavej 1978
36 Engtoften - Skytteengen 1987
17 Rækkehusbebyggelse ved Møllebakken 1978
77 Skytteengen boligområde 1993
18 Den gamle kaserne 1979
85 Byfornyelsesområde ved Svendsgade 1985
76 Centerområde ved KongeÅsen 1991
19 Strandpark ved Almindrenden 1979
86 Slagelse Børnehaveseminarium 1985
23 Kobækvej 1983
21 Rækkehusområde ved Søndermarksvej 1978
87 Havekolonien Østervang 1985
23 Rækkehusbebyggelse ved Rosenkildevej 1978
88 Boligbebyggelse syd for Skolevej 1986
122 For nyt helårsområde Østengen 2002
89 Boligområde ved Byskellet 1986
112 Bisserup Strandpark 2001
26 Parcelhusområde ved Tunøvej 1978
91 Hal i Kr. Stillinge 1986
67 Fiskedambrug på Stigsnæs 1967
27 Tekniske anlæg ved Dalsvinget 1979
92 Boligområde syd for Idagårdsvej 1986
106 Baltic Gate Terminal Stigsnæs 2000
28 Rækkehusbebyggelse ved Lærkevej 1980
93 Tæt/lav bebyggelse ved Rolighedsvej 1986
110 Haldor Topsøe A/S 2004
94 Tæt/lav bebyggelse ved Herluf Trollesvej 1986
45 Boliger m.v. i Rude 1986
30 Børneinstitution ved Baldersvej 1979
95 Område ved den gamle spritfabrik 1986
68 Kirkeskovsskolen 1988
32 Sports- og sygehusområde ved Grønningen 1979
96 Parcelhusområde ved Teglværksvej 1986
61 Kobæk Strand 1991
33 Parcelhusområde ved Ribevej 1980
97 Erhvervs- og søområde ved Odensevej 1986
66 For sommerhusområder ved Kobæk strand 1991
34 Erhvervsområde ved Dalsvinget 1980
98 Tæt/lav bebyggelse ved Kildevej 1987
117 Kobæk Sønder Strand 2005
35 Erhvervsområde ved Barkemosevej 1980
99 Boligområde på kasernegrunden 1987
38 Boligområde ved Holbækvej 1980
101 Byfornyelse ved Smedegade 1987
41 Etagebebyggelse ved Holbækvej 1980
104 (1) Erhvervsområde ved Skovsø Øst 1986
119 Sommerhusområde Omø 2004
59 Boliger ved møllen Agersø by 1990
43 Parcelhusområde ved Esbjergvej 1980
110 Erhvervsområde omkring C.A. Olesensvej 1988
44 Rækkehusbebyggelse ved Grønlandsvej 1981
112 Galleri-smøgen 2002
30 Skælskør skole 1984
45 Kædehuse ved Nørre Ås 1981
113 Erhvervsområde ved Skovsø 1988
195 Område omkring Dyhrs Skole 1998
46 Byfornyelsesområde ved Fruegade og Slotsgade 1982
115 Ridecenter ved Skovse 1988
196 Boligområde ved Randersvej 1999
47 Tæt/lav bebyggelse ved Holbækvej 1981
117 Tæt/lav bebyggelse i Havrebjerg 1988
198 Ældrecenter og Ældreboliger i Smedegade 1999
48 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Næstvedvej 1982
120 Hotel og kursusejendom ved Stillinge Strand 1988
49 Sommerhusområde ved Bildsø Strand 1981
122 Centerområde ved Korsørvej og Idagårdsvej 1988
203 Kommandanten/ Kastanievej 2006
123 Tæt/ lav bebyggelse ved Slotsalléen 1988
263 Cityarkaden 2006
51 Rækkehusbebyggelse ved Holmstrupvej 1982
124 Ældreboligområde ved Svendsgade 1988
52 Område mellem Slotsgade og Bjergbygade 1981
186 Elevhjem ved Pilagervej 1997
54 Havekolonien Nørrevang i nordbyen 1981
129 Erhvervsområde ved Merkurvej 1989
267 Boligbebyggelse ved Støvlebækvej II etape 2006
55 Centralbiblioteket 1982
132 Slagelse Rådhus og Rådhusplads 1988
58 Centralsygehuset 1982
138 Tæt/lav bebyggelse ved Thorvaldsensvej 1990
204 Boligbebyggelse Brydes Allé 2001
59 Tæt/lav bebyggelse ved Grønlandsvej 1982
145 Erhvervsområde ved Karolinevej nord 1990
205 Boligområde på Kassebjerggård 2000
60 Tæt/lav og etageboliger på kasernegrunden 1983
146 Herthalund 1991
61 Boligområde mellem Sdr. Stationsvej og Sct. Mikkelsgade 1983
147 Byfornyelsesområde ved Valdemarsgadekareen 1991
207 Rækkehusbebyggelse ved Vestergade 2001
62 Tæt/lav bebyggelse ved Skolegade/Parkvænget 1983
208 Boligområde ved Holstebrovej 2001
63 Tæt/lav bebyggelse ved Koldingvej 1983
209 Hesteekskadron Antvorskov Kaserne 2002
65 Tæt/lav bebyggelse ved Sønderås 1983
157 Boligområde ved Smedegade/ Fredensgade 1991
211 Antvorskov Kirke 2002
66 Tæt/lav bebyggelse ved Baldersvej 1983
212 Erhvervsområde - Skovsø/ Sorøvej 2003
69 Erhvervsområde ved Elmedalsvej 1983
162 Centerbebyggelse ved Kvægtorvet 1993
214 Den gamle handelsskole - Smedegade 2001
70 Danapak Sorøvej 1984
216 Vedbysønder 2001
90 Boligområde ved Købmagergade 1985
165 Boligområde ved Harevænget 1992
218 Lav boligbebyggelse ved Hestehaven 2002
88 Badmintonhal og idrætsanlæg 1996
167 Tæt/lav bebyggelse ved Møllevænget i Kr. Stillinge 1992
91 Vandrehjem 1997
168 Boligbebyggelse ved Møllevej 1992
220 Boligområde ved Silkeborgvej 2002
96 Boligområdet Højåsen 1997
170 Sommerhusområde ved Kærmindevej, Stillinge Strand 1994
250 Butikker på Korsørvej 2004
172 Uddannelsesområdet i Vestbyen 1993
222 Plejehjemmet Skovvang ved Byskovvej 2002
21 Algade 1984
173 Erhvervsområde Ford 1994
223 Serviceområde Sorøvej/ Holbækvej 2003
108 Eggeslevmagle skole 2000
224 Biografcenter i Træskogården 2002
113 Boligområdet Mølleager 2001
175 Parcelhusområde ved Pilagervej 1994
226 Serviceområde Smedegade /Tjørne Allé 2002
124 Gartnerhaven boligområde 2003
264 Boligområde ved Jonsgården 2006
227 Serviceområde ved Østre Allé/Holbækvej 2003
90 Anvendelsbestemmelse for Algade - Nytorv 1996
176 Parcelhusområde ved Byskovvej 1996
228 Seniorboliger på Kassebjerggård 2003
102 Boligområde og erhvervsareal i Boeslunde 1999
230 Skovsø Naturpark, golfbane m.v. 2003
231 Dobbelthuse ved Pantholm 2003
49 Boeslunde lokalcenter 1988
232 Boligbebyggelse ved Solvænget i Kr. Stillinge 2003
233 Centerbebyggelse ved Schweizerpladsen 2003
85 Algade syd byfornyelse 1997
234 Tæt/lav boligbebyggelse ved Thistedvej 2003
39 Agersø by boligområde 1988
51 Vasebro feriecenter 1989
237 Skovsø Naturpark, golfbane m.v. - tillæg 2003
239 Boligbebyggelse ved Skovlodsvej 2003
44 Skælskør frugtplantage 1989
241 Frølageret/ Trekantområdet ved Kalundborgvej 2004
243 Parcelhusområde nord for Schackenborgvej 2004
72 Kalkunfarm Sønderupsønder 1992
245 Butikscenter hjørnet Mariendals Allé/ Sdr. Ringgade 2004
242 Tæt/ lav bebyggelse ved Strandvejen 2004
95 Vindmøller i Frankerup området 1997
247 Slagelse Gymnasium HF-kursus. 2004
116 Bofællesskabet Bakkedraget 2002
99 Udvidelse af Magleby skole 1998
249 Boligområde ved Blindekildevej 2004
103 Vindmøller i Eggeslevlille området 1999
251 Hejninge Gl. Skole 2005
120 Fjordvænget og Ved fjorden 2003
256 Boligbebyggelse ved Støvlebækvej i Kr. Stillinge 2005
114 Genbrugsstation på Omø 2004
246 Rosenkildeparken serviceområde ved Rosenkildevej 2005
130 Brænderigården centerområde ved Jernbanevej 2004
253 Sommerhusområde ved Kelstrup Strand 2006
129 Labofaparken 2005
255 Rulleskøjtebane på boldbane bag Slagelse Teater 2005
127 Serviceområde ved Smidstrupvej 2004
258 Boligbebyggelse ved Merkurvej på Kassebjerggård 2006
132 Nyt boligområde øst for Guldagergård 2005
53 Parcelhusområde ved Koldingvej 1981
125 Harboes bryggeri 2005
178 Byomdannelsesplan for Kierulffsvej-kvarteret 1996
133 Bibliotek og andre offentlige formål 2005
260 Tæt/lav bebyggelse ved Holmstrup Mose 2005
118 Strandgårdsvej Agersø 2004
197 "Slipset" Trafik- og transportcenter 1999
135 Mølleager III - nyt boligområde 2006
257 Trafik- og transportcenter - etape 2 2006
136 Jordbrugsparceller Magleby 2006
71 Skælskør industriområde 1994
134 Udvidelse af efterskolen Solbakken 2005
69 Rammeplan Guldagergård boliger 1994
9 Bøgevej boligområde 1978
Tillæg 2 til 49 Benzinanlæg ved Boeslunde Brugs 2002
79 Ny daginstitution Eggeslevmagle skole 1994
120 Erhvervsområde nordøst for Industrivej i Dalmose 2001
20 Ribsvej - Solbærvej 1982
123 Lokalplan for SAG - erhvervsområde i Dalmose 2003
27 Brombærvej 1984
202 Sti- og vejanlæg mellem Dalmose og Flakkebjerg 1980
15 Gl.Torv, Gl. Gade, Vestergade 1982
205 Statens Planteavlscenter ved Flakkebjerg 1994
87 Vestre Vandværk 1996
302 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Lundforlundvej i Lundforlund 1987
89 Skælskør renseanlæg 1996
305 Boligområde ved Slots Bjergby 1993
307 Bevaringsplan for Gerlev 1993
310 Gerlev Idrætshøjskole 1996
80 Lokalplan nr. 80. Ældrebolig-kollektiv, Grevsensgade. 1991
40 Algade Byfornyelse 1989
126 Affaldsbearbejdende virksomhed Stigsnæs 2003
111 Haldor Topsøe A/S - Stigsnæs - Område ved Agersøsund 2004
Tillæg 1 til 101 Boligområde C på Grendalsvej 2001
Tillæg 2 til 101 Boligområde D på Grendalsvej 2005
100 Offentlig institution mv ved Park Alle 1998
75 Stigsnæs Industripark 1992
70 For et område til daginstitution, idrætshalanlæg og boligområde i Boeslunde by 1987
98 Sommerhusområde mellem Nørre og Østre strand 1998
tillæg 1 til 66 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr 66 Kobæk Nørrestrand 1996
63 Kalkunfarm på Visbjerggård 1990
tillæg til 45 For et område til boliger i mv i Rude by 1988
tillæg 1 til 21 Benzinanlæg ved SuperBrugsen 1998
9A Boligområde Bøgevej og Elmevej 1990
Tillæg til 20 For et område til boligformål i Plantagekvarteret i Skælskør by 1991
30A Skælskør skole 1989
Lokalplan nr 17 For et område til solenergikraftværk ved Vester Bøgebjerg 1978
41 For boligområdet Møllegårdsvej i Boeslunde 1987
tillæg 1 til 49 Udvidelse af Boeslunde Brugs 2001
46 For et boligområde på Slagterigrunden mm 1988
tillæg 1 til 56 Hotel Postgården 2005
Tillæg 2 til 56 Søndre mole mv 2006
78 Lokalplan nr. 78. Flådestation Korsør. 1991
5 Lokalplan nr. 5 Egebjergvej 1980
309 Slots Bjergby Erhvervsområde 1995
4 lokalplan nr. 4 Egebjergvej Øst 1979
115 Golfbanens klublokaler i Tårnborgparken 2000
240 Boligbebyggelse på Slagterigrunden 2006
72 Centerområde ved Ll. Fruegade 1984
73 Ombygning af pakhus til rækkehuse 1984
64 Tæt/lav bebyggelse ved Byskovvej 1984
31 Boligområde ved Kildevej 1979
265 Detailhandelsbutik på Sorøvej 2006
134 Træskogården 1990
118 Lokalplan nr. 118. Sygehus og Ældreegnede boliger 2002
1028 Ferieboliger ved Stillinge Strand 2008
1046 Boligbebyggelse ved Smedegade 2008
1020 Erhvervsområde mellem motorvej og Borgergade i Vemmelev 2008
1050 Strandpark og fritidshuse ved Revvej i Korsør 2009
1027 Naturrasteplads ved Storebæltsvej/Skovbrynet, Korsør 2008
70 Vindmøller ved Møllesøvej 1989
1014 Detailhandel på Næstvedvej i Skælskør 2008
1039 Center og erhvervsområde ved Idagårdsvej 2008
1015 Erhvervsområde ved Marsk Stig Nord for Slots Bjergby 2008
1025 Erhverv og service i Kirke Stillinge 2009
1051 Boligbebyggelse i Frølunde landsby, nord 2010
1055 Hotel ved Trelleborg golfklub i Slagelse 2009
1054 Indskrænkning af erhvervsområde i Gryderup 2009
1053 Dagligvarebutik / boliger ved Bakkenborgvej 2009
1045 Erhvervsområde Danapak 2009
1035 Stignæsværket - udvidet pramhavn 2010
1034 Stigsnæsværket - sydøstlige kulplads 2010
1008 Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade 2009
1. Lokalplan nr. 1 For Stigsnæsværket, beliggende i industriområdet ved Stigsnæs 1978
1069 Daginstitution Børnehuset på Storebæltsvej i Korsør 2009
1070 Daginstitution Østervang på Jordbærvej i Slagelse 2009
1071 Daginstitutionen Møllegården på Rødtjørnevej i Slagelse 2009
1044 Rammelokalplan for boligområdet Præstegårdsparken i Slots Bjergby 2010
1049 Erhvervsområde ved Ollerup 2009
1063 Området ved Atterkærgård i Dalmose 2009
1068 Dagligvarebutik på Korsørvej 31-33, Slagelse 2010
1078 Ridecenter på Præstemarksvej i Vemmelev 2010
1077 Fodsporet rekreativ sti på nedlagt jernbane-strækning fra Slagelse til Næstved 2010
1079 Daginstitution ved Eggeslevmagle skole 2010
1056 Boligområde øst for Agersøgård 2010
1087 Almene handicapboliger - Parkvænget i Skælskør 2010
1084 Strandkolonien Granskoven 2011
1088 Boldbaner ved Karolinevej 2010
67.. Tillæg til lokalplan 67. Boligparcel i Halseby 2002
129.. Lokalplan nr. 129. Lysehøj 2005
10.. Lokalplan nr. 10 For et sommerhusområde ved Østerstrand, Kobæk 1997
14.. Lokalplan nr. 14 for et område til fritidsformål, bypark, kolonihaver og lign. ved Spegerborg Mose 1982
84.. Lokalplan nr. 84 Fodsti rundt om Skælskør Nor 1995
1.. Byplanvedtægt nr 1 Et haveboligområde i Boeslunde by 1974
19.. Lokalplan nr. 19 for et område til deponering af flyveaske og slagger på Stigsnæs 1982
131.. Nyt boligbyggeri - Søndergårds haver 2006
22.. Boligområde bag Egebjergvej - Sørbymagle 2005
16.. Boligområde i forlængelse af Snakagervej i Sørbymagle 1999
1096 Almene plejeboliger ved Rosenkildevej i Slagelse 2011
1092 Støjvold (Byskovvolden) mod motorvejen - Slagelse Øst 2011
1095 Beredskab: Administration, frivilligt redningsberedskab, Brand- og redningsskole 2011
1094 Klarskovgårdområdet 2011
1090 Erhvervsområde nord for Nordre Ringgade i Slagelse 2011
1097 Centerområde ved Teilmanns Allé i Korsør 2011
1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole 2011
1102 Kr. Stillinge gamle mejeri 2011
1060 Boligområde på Mosevænget i Boeslunde 2011
1074 Motocrossbanen ved Slots Bjergby 2013
1103 Ungdomsboliger Kastanievej 2012
1104 Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej i Korsør 2012
1100 Musholm Bugt Feriecenter 2012
1099 Udvidelse af Slagelse Teater og VUC i Herrestræde 2012
1059 Miljøcenter Enggården 2012
1081 Psykiatrisygehus i Slagelse 2012
1108 Dagligvarebutik og tankanlæg ved Vestre Ringgade, Slagelse 2012
1109 Hotel- og anden bebyggelse på Fordgrunden i Skælskør 2013
1105-1 Erhvervsområde ved Karolinevej Vest 2012
1112 Erhvervsområde Korsørvej 91, Slagelse 2012
1110 25 almene boliger til voksne med særlige behov Rosenkildevej, Slagelse 2012
1113 Dagligvarebutik, Borgergade 1 i Vemmelev 2012
1115 Nyt boligområde - Skalsbjerg 2013
1107 For et varmeværk ved Trafikcenter Allé, Slagelse 2013
1101 Stadionområdet, Slagelse 2013
1117 Omø Lystbådehavn 2014
1124 Parcelhusområde ved Jonsvangen i Slagelse 2014
1121 Cirkus Arena 2014
1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse 2014
1129 For et institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse 2014
1111 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse 2015
1140 Dagligvarebutik og tankanlæg, Tårnborgvej, Korsør 2015
1130 For dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej 2015
1132 Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse 2015
1138 For ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse 2015
1133 Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn 2015
1134 Bevarende lokalplan for Omø By 2015
1125 Langøre park- og fritidsområde, Slagelse Øst 2015
1135 Bevarende lokalplan for Bisserup 2015
1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej. 2015
1149 Boliger og liberale erhverv ved Thomsensvej, Slagelse 2015
1148 Boligområde Gråstenvænget, Skælskør 2016
1151 Panzermuseum East 2016
1150 Boligbebyggelse ved Østergade/Hellig Andersvej, Slagelse 2016
1157 Boligbebyggelse Rosenkildevej/Valmuevej, Tidselsbjerget I, Slagelse 2016
1159 Erhvervsområde ved Sørby Hovedgade - Sørby Auto. 2016
1131 Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse 2016
1154 Boliger på Sverigesvej i Slagelse 2016
1156 Høje Bjergby, Slots Bjergby 2016
1167 Ny dagligvarebutik på Skovvej, Korsør 2016
1153 Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbyvej, Slagelse 2016
1152 Boliger på Kasernegrunden, Slagelse 2016
1160 Kirkehavn, Omø 2017
1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle 2017
1164 Butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse 2017
1170 Boligområde på Slots Bjergby bakke, Slots Bjergby 2017
1177 Boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse 2017
1173 Boliger ved Valmuevej, Slagelse 2017
1172 Campus Vest, Slagelse 2017
1174 Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse 2017
1180 Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør 2018
1171 Almene boliger, Engdraget, Tidselsbjerget II, Slagelse 2017
1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør 2017
1182 Boliger mellem Sorøvej og Nørreås, Slagelse 2017
1185 Område ved Slagelse Megacenter 2017
1181 Boligområde Bakketoften, Tidselsbjerget, Slagelse 2018
1144 Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse 2017
1178 Landsgrav Friskole, Slagelse 2018
1186 Boliger ved Valmuevej, Etape II, Slagelse nordøst 2018
1188 Boliger ved Akacievej, Vemmelev 2018
1183 Etageboliger ved Danasvej, Slagelse 2018
1187 Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse 2018
1189 Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget, Slagelse 2018
1175 Blandet byområde ved Kalundborgvej, Slagelse 2018
1195 Boliger ved Borgergade, Vemmelev 2018
1193 Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Keldstrup 2018
1184 Korsør bymidte 2018
1194 Boligområdet Skovbrynet, Slagelse 2018
1205 Korsør Erhvervspark 2018
1201 Lindholm Dagskole, Rosenkildevej, Slagelse 2019
1196 Havnearkaderne, Korsør, Anvendelse af stuetage 2018
1162 Boligbebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør 2019
1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby 2019
1199 Boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse 2019
1191 Parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92 - 94, Stillinge Strand 2019
1198 Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse 2019
1202 Boligområde ved Jonslunden i Slagelse 2019
1207 Skovsø golfpark 2019
1208 Udvidelse af en dagligvarebutik ved Tårnborgvej i Korsør 2019
1209 Boligområdet Pilegårdsparken 2019
1204 Boligområdet "Ved Gadekæret", Slots Bjergby, Slagelse 2019
1190 Udvikling af Hashøjskolen til Livs- og Læringshus, Slots Bjergby 2018
18 Konference- og kursuscenter ved Bøstrup 2002
104 Busterminal m.v. på Stationsvej i Dalmose 1982
1200 Bildsø Plantagegrunde 2019
1211 Byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse 2019
1217 Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested mark 2019
1222 Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse 2020
48 Rude lokalcenter 2020
1206 Børneinstitutionen Nygården i Vemmelev 2020
1214 Sommerhuse ved Violvej, Bildsø strand - revideret forslag 2020
1192 Slagelse Miljøcenter 2019
1227 Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej 2020
129A Lysehøj boligområde syd for Musholmparken 2020
1219 Boliger ved Agerhønevej 2020
1221 Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 2020
1224 Udvikling af Museet ved Trelleborg 2020
1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej, Svenstrup 2020
1238 Multikulturel kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården 2020
1243 Landsbyen Næsby ved Stranden 2020
1237 Kontordomicil ved Batterivej i Korsør 2021
1220 Boligbebyggelse på Klosterbanken 2021
1233 Boligområdet Ellys have, Sørbymagle 2021
1240 Boligområde Kirke Stillinge nord 2021
1230 Blandet byområde ved Norvangen, Korsør havn 2021
1242 Tæt-lav boliger ved Stjernebakken 2021
1231 Boligudvikling i Slagelse Bypark 2021
1093 Bymidten i Slagelse - anvendelse af stueetager 2010
14 Byplanvedtægt for et område mellem Rosengade, Bredegade, Korsgade og Stenstuegade. 1977
100 Erhvervsområde ved Skovsø vest 1987
20 Blandet bolig- og erhvervsområde - Sørby Hovedgade 2004
84 Lokalplan nr. 84 Nyt renseanlæg. 1992
200 Krydset Ndr. Ringgade/ Kalundborgvej 1999
194 Parcelhusområde ved Kongstedvej 1998
1011 Erhverv og service i Slagelse Øst 2007
303 Ny bydel ved Slots Bjergby 1990
317 Lokalplan for boligområde nord for Jættehøjvej i Slots Bjergby 2006
143 Boligområde ved Jonsgårdens areal i Nordbyen 1990
13 Byplanvedtægt for et område i Slagelse Sydby 1976
154 Pilegårdsvej området 1991
219 Serviceområde ved Pilegårdsvej 2001
306 Bevaringsplan for Slots Bjergby 1993
158 Område ved Vestsjællandscentret 1995
125 Lokalplan nr. 125 Hesselbjerg 2005
25 Erhvervs- og centerområde ved Karolinevej 1979
21 Lokalplan nr. 21 Ny Halsskovbro. 1982
161 Slagelse Baneby 1994
160 Bymidtens udseende 1994
1218 Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5 2021
106 Boligområde ved Europavej 1999
1 Byplanvedtægt for et område langs Enghavevej i Slagelse 1953
104 Kokkegården - Boeslunde 2000
b7 Byplanvedtægt nr. 7 Boligområde Alhøjkvarteret. 1975
1 Lokalplan nr. 1. Violvej, boligområde. 1977
54 Sygehusgrunden 1989
1215 Boligbebyggelse ved Parkvej 2021
314 Parcelhusgrunde på Byvangen i Slots Bjergby (3. etape) 2001
316 Lokalplan for boligområde syd for Blæsenborgvej i Slots Bjergby 2002
21 Blandet bolig- og erhvervsområde - Håndværkervænget i Sørbymagle 2004
101 Boligområde vest for Plantagevej 1998
12 Byplanvedtægt for uddannelsesområdet i Vestbyen 1976
208 Flakkebjerg by 2005
50 Rækkehusbebyggelse ved Holbækvej 1981
319 Boligområde Øst for indre Skælskør Landevej i Slots Bjergby 2006
67 Boligområde ved Skolevej 1983
48 Rude lokalcenter 1988
58 Landsbyen Gryderup 1989
1247 Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse 2021
1250 Udbygning af VUC og HF KLAR Herrestræde 11, Slagelse 2021
1145 Boligområdet Slagelse Bypark 2016
1256 Boligområde ved halsebyvej 2022
1246 Boliger på Fordgrunden 2022
1251 Ferie- og kursuscenter og naturskole Hyllested, Dalmose 2022
1253 Boligbebyggelse i Korsør Bypark 2022
1267 Dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose 2022
1270 Foodtruck ved Stillinge strand 2022
1241 Etageboligbebyggelse på Rytterstaldsstræde 8, Slagelse 2022
1234 Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose 2022