Vision og grundholdning

Grundholdning

Jeg tror på at vi som mennesker bedst trives i frihed under ansvar. Jeg tror på at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet. Og jeg tror på, at der i ethvert menneske er en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis vi som mennesker får berøvet det personlige ansvar, bliver vi umyndiggjorte, magtesløse og ansvarsløse.

Vi skaber god politik, når saglighed, faglighed og ordentlighed vejer tungere end gætterier og mavefornemmelser i de politiske beslutningsprocesser.

Vision for Slagelse Kommune

Jeg drømmer om at Slagelse Kommune bliver en kommune, hvor alle har noget at stå op til om morgenen, og hvor ingen savner positivt fællesskab. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og gøre en indsats. For når flere arbejder, og når færre forsørges af det offentlige, får vi bedre råd til at prioritere vores fælles velfærd – eksempelvis vores ældrepleje, vores hjælp til folk med svære handicap, vores erhvervsklima og vores studiemiljø.

Test hvor enig du er med mig

Tag kandidattesten her.