Søg enkeltydelse i Slagelse Kommune

Den hurtigste måde at søge om enkeltydelse i Slagelse Kommune på.

Sådan gør du

Klik på knappen “Start selvbetjening” nedenfor. 

Du vil blive bedt om at logge ind i Kommunernes Ydelsessystem med MitID. Gør dette.

Tryk derefter på “Start ny ansøgning” nederst på siden. 

 

Betingelser

Du kan som udgangspunkt ikke få kommunal støtte til udgifter, du allerede har betalt, før du ansøger om hjælp. 

Udgangspunktet er at det skal være en udgift du ikke kunne have forudset. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for dit liv. (Kilde: Aktivloven § 81 )

Når du ansøger, vil kommunen vurdere din situation ud fra følgende faktorer:

  • Din og eventuelt din ægtefælles indkomst, udgifter, opsparing og andre værdier.
  • Din familiesituation.
  • Din mulighed for at kunne have forudset den ekstra udgift.
  • Typen og nødvendigheden af den ekstra udgift.
  • Om udgiften dækkes af anden lovgivning. 

Hvis du modtager ydelser på niveau med uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kan du søge om tilskud til tandpleje, efter behandlingen er udført. Dette gælder dog ikke, hvis de samlede udgifter overstiger 10.000 kr. Det er heller ikke muligt at søge om dækning af resterende egenbetaling.

  • Nødvendige og helbredsmæssigt begrundede udgifter til sygebehandling, medicin, briller eller tandbehandling.
  • Midlertidig støtte til husleje for at undgå udsættelse fra din bolig.
  • Flytteomkostninger, som kan inkludere depositum og transport.
  • Udgifter forbundet med at have samvær med dine børn, der bor andetsteds.

 

Disse muligheder gælder for personer med lav indkomst, men ikke for dig, der er folkepensionist eller førtidspensionist under den gamle ordning. I stedet kan du i disse tilfælde ansøge om personligt tillæg eller helbredstillæg. 

Du kan klikke her for at søge om personligt tillæg.

Du kan klikke her for at søge om helbredstillæg.

Du kan forvente at få svar inden for 3 uger. (2024) 
Hvis der går mere end tre uger, kan du klage til borgerrådgiver Meta Fuglsang på borgerraadgiveren@slagelse.dk.

Hvis du er førtidspensionist og blev førtidspensionist før år 2003, eller hvis du er folkepensionist, skal du I stedet kan du i disse tilfælde ansøge om personligt tillæg eller helbredstillæg. 

Du kan klikke her for at søge om personligt tillæg.

Du kan klikke her for at søge om helbredstillæg.