Valgkamp 2021 i Slagelse Kommune


Ældre eller ung - Genvælg Christopher Trung!

Der er mindre end et år til kommunalvalget i Slagelse Kommune, og jeg genopstiller!
For selvom jeg har nået meget, er jeg slet ikke i mål endnu med mine drømme for Slagelse Kommune. Og jeg er ikke alene. Vi er et stærkt hold bestående af en masse fantastiske kandidater, der alle har hver deres at byde ind med.

Mit navn er Christopher Trung Paulsen. Jeg er 27 år gammel og bor i Slagelse. Jeg har 6 års erhvervserfaring indtil videre, og arbejder til daglig som softwareudvikler i en privat virksomhed.

De bedste resultater jeg har opnået i denne valgperiode i Slagelse Byråd

 • Handicaptilgængelighed: Sikret at handicaptilgængelighed er en central del af strategien for hvordan Slagelse Kommune skal udvikle sig. Samt sikret at borgmesteren har lovet efter vores forslag at der kommer et handicapomklædningsrum til de nye dele af Slagelse Svømmehal og til Korsør Svømmehal.
 • Hjemløshed: Ageret som fortaler for de hjemløses sag igennem hele valgperioden, samt sikret at der skal bygges 9 skæve boliger til hjemløse.
 • Retssikkerhed: Understøttet at borgerrådgiverens anbefalinger føres ud i livet, til styrkelse af retssikkerheden.
 • Jobcentret: Sikret overensstemmelse med det aftalte mellem borger og sagsbehandler, ved at borgeren har fået en eksklusiv ret til at kræve at beslutningerne bliver skrevet ned så både sagsbehandler og borger er enige om hvad der er aftalt, så misforståelser undgås.
 • Retfærdig behandling: Kæmpet for at langtidsledige indvandrerkvinder ikke bliver nedprioriteret af kommunens jobindsats, men bliver mødt med samme krav og forventninger som alle andre borgere.
 • Bredt samarbejde: Venstre har samarbejdet med blandt andet Dansk Folkeparti, Radkale Venstre, Socialistisk Folkeparti og endda Enhedslisten om forskellige sager, hvor jeg har lagt stemme til eller har været forslagsstiller.
 • Sikret og præget ny medborgerpolitik som er en meget mere tillidsfuld og medmenneskelig handicappolitik.
 • Igangsat processer der understøtter bedre sagsbehandling på Børne- og ungeområdet.
 • Understøttet kampen mod ensomhed blandt unge så vel som ældre, gennem forskellige humanitære projekter.
 • Bedre kommunal understøttelse af unge LGBT+-personers muligheder for at have positivt fællesskab med andre unge.
 • Understøttet at der bliver rettet op på utilstrækkelige buslinjer uden for Slagelse.
 • Sikret en klar kritisk tilgang til hvordan vi skal gribe de hårde ghettoer an.
 • Sikret at krigsveteraner ikke skal risikere at blive ringet op af kommunen med skjult nummer.
 • Viet en masse fantastiske skønne par.
 • Haft en masse dialog med alle mulige forskellige slags mennesker, som havde noget på hjertet. Uanset hvem de er.

Kontakt mig

Jeg vil meget gerne lytte til hvad du har på hjertet og hvad der optager dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Gå til kontaktformular