Lokalplan nr. 134 Vejsgårdparken - Nord, boligområde