Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

3.      Orientering om processen for Trafikbestillingsproces 2017

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73875                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Frank Hagerup udleverede pjecen |Bussen kører ikke uden dig| | MOVIAS guide til trafikbestilling. De fraværende medlemmer har modtaget dokumentet på mail efter mødet. Frank gav en orientering om hovedpunkterne i processen frem mod aflevering af trafikbestil-lingen til MOVIA. Ideelt set bør første møde i trafikbestillingsprocessen for Busborgergruppen ligge i september. Det sidste møde i processen bør ligge i februar/marts. Det vil passe fint ind i den politiske beslutningsproces.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.