Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

8.     Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-15737               Dok.nr.: 330-2021-68564                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte ændring af dato for afholdelse af udvalgets møde i april 2021.
Sagens indhold
Næste møde i Lokalt Arbejdsmarkedsråd er rykket fra den 1. marts 2021 til den 12. april 2021 grundet Byrådsmøde. Derfor foreslås det, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde i april rykkes fra tirsdag den 6. april til mandag den 12. april 2021, således begge møder afholdes denne dag:
Social- og Beskæftigelsesudvalget kl. 12:30 – 15:00
Lokalt Arbejdsmarkedsråd kl. 16:00 - 18:00
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte ændring af dato for afholdelse af udvalgets møde i april 2021.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget til ændring af mødedato.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter ændring af mødedato i april 2021, således at udvalgets møde afholdes mandag den 12. april 2021.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at rykke mødet, så det afholdes mandag, den 12. april 2021.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.