Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

5.      Næste møde

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73882                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Det blev aftalt, at næste møde holdes torsdag den 10. marts 2016.
Mødet starter kl. 18:00 med forventet afslutning kl. 20:00
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.