Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

2.     Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2017-90444               Dok.nr.: 330-2021-52094                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.
Sagens indhold
1.    Orientering fra udvalgsformand (føres til referat på mødet)
2.    Orientering fra udvalgsmedlemmer (føres til referat på mødet)
3.    Orientering fra administrationen
Den 9. februar 2021 blev der mellem Regeringen, V, B, F, Ø, C og Å indgået en ny aftale om forbedringer af hjælpepakker
På Beskæftigelsesministeriets område omfatter aftalen bl.a. forlængelse af den midlertidige ret til sygedagpenge med yderligere to måneder, således at ingen syge-dagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
Lovforslaget blev fremsat den 10. februar og forventes færdigbehandlet medio marts.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget modtog orienteringen.
Christopher Trung (V) anmoder om svar vedr. spørgsmål til 225-timersreglen og kontanthjælpsmodtageres muligheder for arbejde.
Administrationen oplyser, at 225-timersreglen er suspenderet (foreløbigt frem til den 5. april 2021) og ikke gældende, hvorfor den regel ikke kan være grundlaget for en aktuel afgørelse.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.