Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. februar 2021

7.     Punkter til kommende møder (O)

Sagsnr.: 330-2017-90446               Dok.nr.: 330-2021-17430                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.
Baggrund
Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalgets kommende møder.
Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte at godkende punkter til orientering, drøftelse og/eller beslutning på udvalgets kommende møder.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Status vedr. flere voksenlærlinge jf. udsendte pressemeddelelse.
Lettere adgang til ordinære timer uden oprettelse af cvr-nummer jf. punkt 2.
Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.