Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. februar 2021

2.     Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2017-90444               Dok.nr.: 330-2021-17413                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Ingen bemærkninger
Baggrund
Ingen bemærkninger.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager orienteringerne.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Christopher Trung (V) spurgte til tallene vedr. artikel i NB-Økonomi omhandlende modkompensering. I artiklen står der, at Slagelse Kommune skal modkompenseres for 16 mio. kr.
Administrationen tilkendegiver, at det er gået bedre end forventet | hvilket er positivt | så en form for modkompensering kan forventes. Tallene i artiklen er ikke officielt bekræftet og der kan derfor ikke siges noget konkret om forholdene for Slagelse Kommune.
Så snart der kendes officielle tal, vil de rette udvalg blive inddraget.
Kompensationen er udbetalt til Slagelse Kommune centralt, hvorfor modkompensation ikke aktuelt direkte vil berøre Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget.
Sofie Janning (A) oplyste, at hun har været i kontakt med Beskæftigelsesministeriet igen vedr. muligheden for en lettere adgang til ordinære timer uden at der skal oprettes cvr-nummer.
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en orienteringssag på baggrund af svar fra Beskæftigelsesministeriet.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.