Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

7.      Afsluttende bemærkninger

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73904                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Forslag til referat fra mødet vil blive sendt til medlemmerne for eventuelle rettelser/tilføjelser.
Efter eventuel tilretning vil referatet blive lagt ud på Kommunens hjemmeside. Der vil blive sendt et link til medlemmerne.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.