Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

18.   Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.: 330-2020-27839               Dok.nr.: 330-2021-52120                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende referatet.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Helle Blak (UFP) forlod mødet kl. 14:50
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.