Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-6456                 Dok.nr.: 330-2018-55234                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.