Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

6.      Eventuelt

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73885                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Der blev givet udtryk for, at de buslinjer som primært befordrer elever til/fra kommunens folkeskoler, burde holdes uden for den almind-lige kollektive buskørsel. Ansvaret for denne kørsel | og budget | bør overgå til Uddannelsesudvalget.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.