Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

2.      Orientering om de bus-ændringer der træder i kraft ved køreplanskiftet den 13. december 2015

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73870                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Frank Hagerup udleverede en oversigt over de ændringer, der gennemføres ved køreplanskiftet den 13. december. De fraværende medlemmer har modtaget dokumentet på mail efter mødet.
De enkelte køreplanændringer blev kort gennemgået.
Herudover oplyste Frank, at antallet af stoppesteder på Ingemannsvej vil blive reduceret fra 4 til 2 i forbindelse med, at BUS 902 fremover kommer til at køre ad Fælledvej i stedet for Ingemannsvej.
Busborgergruppen gav udtryk for, at man bør kigge på stoppestedsforholdende på Ingemannsvej igen. Det gælder bl.a. stoppestedet nærmest Parkvej, som benyttes af brugere af bl.a. Slagelsehallen.
Herudover mener gruppen, at de tre nedlagte ture på BUS 909 bør genetableres når der bliver økonomi til det.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.