Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

4.      Input til den kommende Trafikbestilling som Kommunen skal aflevere til MOVIA senest den 1. maj 2016. Vi vil gerne have jeres synspunkter om, hvad trafikbestillingen bør omfatte.

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73879                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Frank Hagerup udleverede to dokumenter til brug under dette punkt. Det ene var ”Idékatalog om udvikling af den kollektive trafik i kommunen”. Det andet dokument var ”Oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017”. De fraværende medlemmer har modtaget de to dokumenter på mail efter mødet.

Frank gennemgik i korte træk det udleverede ”Oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017”.

Busborgergruppen havde nogle kommentarer til enkelte af forslagene i oplægget:

a. BUS 431, BUS 433, BUS 496 og BUS 497
Arbejdet med forbedring af Slagelse – Dalmose korridoren er nok så omfattende, at der bør stiles mod trafikbestillingen for 2018. Det giver tid nok til at få alle forhold belyst før en politisk stillingtagen skal finde sted. Trafikbestillingen for 2018 skal afleveres til MOVIA senest den 1. maj 2017.
Det anses for vigtigt, at der er gode forbindelser til tog til og fra København og Odense.

b. BUS 908
En omlægning af buslinjen vil ifølge forslaget give 50.000 flere passagerer. Dermed vil der komme flere indtægter.
Busborgergruppen påpeger, at der måske blot er tale om overflytning af passagerer fra BUS 901.
Hvis der er tale om reelt nye passagerer, så er forslaget fint.

Herudover mener Busborgergruppen, at der også bør arbejdes med disse forslag:

c. BUS 909, Solskinsbussen i Skælskør
De ture som fjernes ved køreplanskiftet den 13. december 2015 – ønskes genindført snarest muligt.

d. Busbetjening af Trelleborg
Der skulle tidligere have været planlagt et møde om en mulig busbetjening af dette turistmål. BUS 438 har været nævnt som en mulighed. Ingen var bekendt med, om mødet har været holdt.

e. BUS 438, Slagelse – Stillinge Strand - Korsør
Flere ture bør køre via Bildsø. Buslinjen kunne nedlægges på strækningen mellem Korsør st. og Caspar Brands Plads. Der er et vist sammenfald med BUS 908.

f. BUS 432 og BUS 438
Busser på de to linjer kører stort set samtidig på delstrækningen mellem Slagelse og Stillinge Strand. Der bør ses på forskydning af køreplanerne eller ny linjeføring af den ene buslinje.

g. BUS 460 Korsør – Skælskør - Stigsnæs
Hvorfor er der ikke nogen busankomst på Stigsnæs færgehavn ved sidste færgeafgang kl. 21:00 til Omø – på alle ugens dage, udover fredage og søndage?

h. BUS 902 Skovsø – Slagelse st. – Vemmelev – Frølunde – Korsør st.
Mellem Slagelse og Vemmelev er der 2 afgange timen i hver retning. På den resterende strækning er der én afgang i timen. Busserne har et ophold i Vemmelev før de returnerer mod Skovsø. Det bør overvejes at forlænge halvtimedriften frem til Forlev.

Christian Schou Rasmussen konkluderede på punktet, at forslagene fra Busborgergruppen vil blive medtaget i ajourført udgave af ”Oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017”.
Alle forslag vil blive belyst med henblik på en samlet prioritering. Der er ikke råd til alle forslag, derfor er en prioritering efter vigtighed meget vigtig.

Et nyt oplæg vil blive sendt til Busborgergruppen i god tid før næste møde i gruppen.

Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.