Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90442               Dok.nr.: 330-2021-52015                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.