Møde i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen d. 12. november 2015

1.      Velkomst

Sagsnr.: 330-2014-3898                 Dok.nr.: 330-2016-73840                                            Åbent
Beslutning i § 17 stk. 4 udvalg - Busborgergruppen den 12. november 2015:
Fraværende:  Alf Søhus, Marcus Lau Jensen, Niels Møller
Christian Schou Rasmussen bød velkommen til mødet.
Der havde været en vis usikkerhed blandt nogle medlemmer af gruppen om referater fra møderne var offentlige tilgængelige.
Christian gjorde opmærksom på, at busborgergruppens arbejde, og dermed referater, er åbne for borgerne. Referaterne har hidtil ikke været lagt på kommunens hjemmeside. Det vil ske fremadrettet.
Til brug for gruppens medlemmer blev såvel kommissorie som forretningsorden udleveret. De fraværende medlemmer har modtaget de to dokumenter på mail efter mødet.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.