Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 22. marts 2021. Det er den med Initaitivsag om Zeanet og brud på faglig blokade.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)
 • Overførelse af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2020 til 2021 (B)
 • Opfølgning på budgetaftale 2021 (O)
 • Lånoptagelse (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
 • Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)
 • Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)
 • Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)
 • Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)
 • Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)
 • Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
 • Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)
 • Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (B)
 • Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)
 • Genoptaget - Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)
 • Initiativsag - Miljøkontrol (B)
 • Initiativsag - Zeanet og brud på faglig blokade (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 22. marts 2021. Det er den med Initaitivsag om Zeanet og brud på faglig blokade.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung