Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 23. november 2020. Det er den med Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)
 • Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)
 • Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)
 • Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)
 • Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)
 • Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)
 • Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)
 • Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)
 • Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)
 • Jonslunden - opfølgning på licitation (B)
 • Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)
 • Genforhandling med Team Danmark om elitekommunesamarbejde (B)
 • Slagelse Musikhus - evaluering af driftsaftale for 2018-20 (B)
 • Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (B)
 • Orientering om udtrædelse af Ø-udvalget (O)
 • Initiativsag - Task Force-analyserapporten fra Ankestyrelsen og VISO.
 • Initiativsag - Personalepolitikken (B)
 • Godkendelse af referat (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 23. november 2020. Det er den med Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung