Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. november 2019. Det er den med Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • Politik for vandløbsområdet (B)
 • Godkendelse af takster vedr. Budget 2020-2023 (B)
 • Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)
 • Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)
 • Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S
 • Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)
 • Oplæg til ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)
 • Bedre fordeling i daginstitutioner - ansøgning om dispensation (B)
 • Udpegning af suppleant for social sagkyndigt medlem i Beboerklagenævnet og Huslejenævnet (B)
 • Genoptagelse: Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)
 • Initiativsag - Klimakommune og klimakommune Plus+ (B)
 • Initiativsag - EU's regional- og socialfonde (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 25. november 2019. Det er den med Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung