Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 22. december 2014. Det er den med Forligsmulighed vedrørende retssag - Slagelse Kommune mod Halsskov Maritime By.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Statsforvaltningen anmoder om udtalelse, styrelsesvedtægten (O)
 • #3 - Principper for arbejdet med effektiviseringer og 360-graders analyser (B)
 • #4 -garanti - SK Varme A/S (B)
 • #5 - BoligKorsør, afdeling 35,15 og 21, Motalavej, Fasanstien, Egersundvej, Korsør, låneoptagelse og kommunal garanti (B)
 • #6 - Slagelse boligselskab afd. 24 - lånoptagelse og kommunal garanti- konvertering fra naturgas til fjernvarme (B)
 • #7 - Ansøgning om garanti til lån til energibesparende foranstaltninger Børnehaven i Fredensgade (B)
 • #8 - Ansøgning om anlægsbevilling - Isolering af Det Røde Pakhus (B)
 • #9 - Konvertering af rådighedsbeløb til Campus til driftsbevilling (B)
 • #10 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. salg af to feriekolonier ved Bjerge Strand (B)
 • #11 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. salg af 3 byggegrunde (B)
 • #12 - Ansøgning om anlægsbevillinger 2014 samt 2015-2019 vedr. salg af kommunens parcelhusgrunde og erhvervsarealer (B)
 • #13 - Anlægsbevilling vedrørende udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (B)
 • #14 - Forlængelse af aftale vedr. Boligsocial Helhedsplan for Motalavej (B)
 • #15 - Ny bro over Korsør Havn - analyse fremlægges med henblik på beslutning om eventuel realisering (B)
 • #16 - Sundhedsaftale 2015-2018 for Region Sjælland og de 17 kommuner - Godkendelse (B)
 • #17 - Anlægsbevilling vedr. flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen (B)
 • #18 - Kunstgræs i Vemmelev - overflytning af rådighedsbeløb fra 2016 til 2015 (B)
 • #19 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Dagtilbud (B)
 • #20 - Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Skole (B)
 • #21 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr - Sundhed og Omsorg (B)
 • #22 - Anlægsregnskab anskaffelse af PDA´ere (B)
 • #23 - Del-anlægsregnskab for velfærdsteknologi 2012-2013 (B)
 • #24 - Godkendelse af takster for budget 2015, samt tilhørende bevillingsændringer (B)
 • #25 - Godkendelse af takst for budget 2015 på Specialcenter Vest (B)
 • #26 - Partnerskabsaftale mellem Slagelse kommune og Energy Universe Europe (B)
 • #27 - Anmodning om lokalplan, kulturhus på Østre Alle i Slagelse (B)
 • #28 - Korsør Koncerterne - Ansøgning om aktivitetstilskud til wienerbal 2015 (B)
 • #29 - Anmodning om optagelse af sag: Kommunens handicappolitik - Enhedslisten (B)
 • #30 - Anmodning om optagelse af sag: Kommunens indkøb af varer fra de israelskbesatte områder i Palæstina - Enhedslisten (B)
 • #31 - Forligsmulighed vedrørende retssag - Slagelse Kommune mod Halsskov Maritime By (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 22. december 2014. Det er den med Forligsmulighed vedrørende retssag - Slagelse Kommune mod Halsskov Maritime By.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung