Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. november 2015. Det er den med Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Ny Idrætspolitik for Slagelse Kommune
 • #3 - Omø Skoles fremtidige ledelse
 • #4 - Vinter- og renholdelseregulativ - 2015
 • #5 - Slagelse Boligselskab, Forhåndstilsagn til nyt projekt, familieboliger, Engdrage
 • #6 - Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A
 • #7 - Samlet budgetopfølgning ult. september 2015
 • #8 - Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015
 • #9 - Godkendelse af takster for budget 2016
 • #10 - Slagelse og Korsør Svømmehaller - ændring af takster og udvikling af indtægtsgrundlag
 • #11 - Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb i forbindelse med overdragelse til grundejerforeninger
 • #12 - Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning
 • #13 - Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud)
 • #14 - Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2
 • #15 - Anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Skælskør Nor Campingplads
 • #16 - Anlægsbvilling og forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. salg af Slagelse Vandrehjem
 • #17 - Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder
 • #18 - Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole
 • #19 - Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - salg af ejendom på Havnemarken 27, St. Fuglede
 • #20 - Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af 3 ejendomme
 • #21 - Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads
 • #22 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1 - 3 kvt. 2015 godkendt i fagudvalg
 • #23 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner
 • #24 - Genoptagelse - Harmonisering af servicepakker på plejecentre - 2016
 • #25 - Oprettelse af SEM - Slagelse Event- og Markedsføring A/S
 • #26 - Anmodning om optagelse af sag: Serviceniveau og afregningsmetoder for aflastning til handicappede børn - Enhedslisten
 • #27 - Anmodning om oprettelse af sag: ønske om støtte til afholdelse af et skolefodboldstævne den 4. og 5. marts 2016 - Enhedslisten
 • #28 - Køb af grund i Slagelse (Lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 30. november 2015. Det er den med Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2015.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung