Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. august 2017. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden (B)
 • #2 - Besvarelser af spørgsmål om organisation, budget og regnskab i forbindelse med afskedigelser i Jobcentret (O)
 • #3 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B)
 • #4 - Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B)
 • #5 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B)
 • #6 - Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)
 • #7 - Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B)
 • #8 - Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)
 • #9 - Rammeaftale 2018 og 2019 (B)
 • #10 - Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B)
 • #11 - Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)
 • #12 - Retningslinjer for digital infrastruktur (B)
 • #13 - Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)
 • #14 - Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)
 • #15 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)
 • #16 - Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)
 • #17 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)
 • #18 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)
 • #19 - Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)
 • #20 - Initiativretssag - Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)
 • #21 - Initiativretssag - Anerkendelse af fagforeningsmedlemskab (B)
 • #22 - Initiativretssag - Skælskør-sagen og byrådets reaktion herpå (B)
 • #23 - Initiativretssag - "Projekt Ny Start" (B)
 • #24 - Konstituering af kommunaldirektør (B) (Lukket)
 • #25 - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B) (Lukket)
 • #26 - Stillingtagen til evt. salg af Willemoesvej 2C i Slagelse (B) (Lukket)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 28. august 2017. Det er den med Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung