Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. februar 2017. Det er den med Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017
 • #3 - Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen
 • #4 - Budgetproces for Budget 2018-2021
 • #5 - Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016
 • #6 - Nyt bestyrelsesmedlem til Visit Vestsjælland
 • #7 - Nationale måltal på baggrund af testresultater 2015/16
 • #8 - Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(
 • #9 - Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab
 • #10 - Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik
 • #11 - Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017
 • #12 - Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse
 • #13 - Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløbog anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse
 • #14 - Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stigsnæs
 • #15 - Initiativretssag - Socialpsykiatrisk Center
 • #16 - Initiativretssag - Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse
 • #17 - Initiativretssag - Slagelse Kommune støtter brintbus-projekt i Korsør Erhvervspark
 • #18 - Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (lukket punkt)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 27. februar 2017. Det er den med Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung