Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 23. marts 2020. Det er den med Midlertidig ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med COVID-19.
 • Godkendelse af dagsorden (B)
 • [UDSAT] Status for egnsteater (B)
 • [UDSAT] Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)
 • Tiltag for erhvervsliv, foreninger mm. som følge af Corana-krisen (B)
 • Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)
 • Budgetproces for 2021-2024 (B)
 • Lånoptagelse for 2020 (B)
 • Tidsubegrænset udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)
 • Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)
 • Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)
 • Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)
 • Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)
 • Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)
 • Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)
 • Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)
 • Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)
 • Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)
 • Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)
 • Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stigsnæs (B)
 • Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)
 • Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)
 • Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærsken i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)
 • SK Vand A/S´s overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)
 • Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)
 • Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)
 • Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)
 • Beskæftigelsesplan 2020 (B)
 • Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)
 • Udpegning til Skatteankenævn (B)
 • Underskriftsbemyndigelse (B)
 • Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)
 • Midlertidig ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med COVID-19 (B)
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 23. marts 2020. Det er den med Midlertidig ændring af serviceniveau i hjemmeplejen og på plejecentrene i forbindelse med COVID-19.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung