Se byrådsmøder i Slagelse Kommune

– også live!
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 24. november 2014. Det er den med 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger pr. ultimo september.
 • #1 - Godkendelse af dagsorden
 • #2 - 2014 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2014
 • #3 - 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger pr. ultimo september
 • #4 - Udmøntning af regaranti byfornyelseslån
 • #5 - Ansøgning om anlægsbevilling vedr. køb af Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse
 • #6 - Anlægsbevilling vedr. forurening/blød bund på Kastanievej 12A-D i Slagelse
 • #7 - Ansøgning om frigivelse af midler til udvikling af Campus Slagelse
 • #8 - Ny Trelleborg - frigivelse af rådighedsbeløb 2015
 • #9 - Erhvervsskolereform EUD10
 • #10 - Genoptaget - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 Institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse
 • #11 - Ansøgning, dispensation Byplanvedtægt 13 - Nedlæggelse af del af "Banestien", Slagelse sydby
 • #12 - Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet
 • #13 - Ringparken og Motalavej - trygge boligområder
 • #14 - Byggesagsgebyrer 2015
 • #15 - Takstregulering specialskoler
 • #16 - Budget 2015 - Godkendelse af takster på Sundhed og Omsorgsområdet samt Skoleområdet
 • #17 - Anlægsregnskab over 2 mio.kr. vedr. salg af parcelhusgrunde i Vemmelev
 • #18 - Anlægsregnskab - Havnerenoveringer
 • #19 - Anlægsregnskab - Skælskør havn, renovering af kaj
 • #20 - Anlægsregnskab - Ny færge til Stigsnæs - Agersøruten
 • #21 - Befordringsgodtgørelse til § 17,4-udvalgs medlemmer
 • #22 - § 17, stk. 4-udvalg, Korsør - byen møder vandet (kommissorium)
 • #23 - Andres brug af kommunens byvåben og logo
 • #24 - Anmodning om optagelse af sag: Afholdelse af idrætskonference den 28. februar 2015 - Enhedslisten
 • #25 - Anmodning om optagelse af sag: Lukning af børnehuset Kloden, Korsør - Enhedslisten
Du ser lige nu byrådsmødet fra den 24. november 2014. Det er den med 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger pr. ultimo september.
Klik på en optagelse nedenfor for at se den.

Har du spørgsmål eller input?


Kontakt byrådsmedlem Christopher Trung